นิทานความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับ “บันได”

กระไดมังกรคู่
คือบันไดที่มีทางขึ้นลงทั้งด้านซ้าย และด้านขวา คือเป็นบันไดที่เป็นคู่ บันไดลักษณะนี้เป็นที่นิยมเพราะเพิ่มความภูมิฐาน ทำให้ดูสง่า อย่างไรก็ตามก็ไม่เหมาะกับบ้านขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพราะจะทำให้พลังในบ้านแยกตัวไปในสองทิศทางที่ตรงกันข้าม แต่ในกรณีของอาคารใหญ่ อย่างโรงแรม อนุญาติให้มีกระไดมังกรคู่ได้
บันไดมังกรคู่ที่อยู่ใกล้ประตูใหญ่ จะทำให้พลังในบ้านไม่สมดุล ผู้ที่นอนชั้นบนมักมีปัญหาความสัมพันธ์ หรือ การแยกกันอยู่
ซื้อคอนโดนวธารา

กระไดเหนือประตูใหญ่
บันไดที่วกขึ้นไปอยู่เหนือประตูใหญ่ ถือเป็นกระไดที่กดข่มพลังที่ประตู ส่งผลเช่นเดียวกับการมีคานอยู่เหนือประตูใหญ่ เป็นลักษณะที่ไม่ดี

กระไดไม่ตรงกับประตูใหญ่
การมีกระไดอยู่ไกลจากประตูใหญ่ถือว่าเป็นบันไดที่ให้ผลประโยชน์ สิ่งที่ดี การเอากระไดไว้ที่มุม หรืออยู่ไกลจากประตูใหญ่เป็นสิ่งที่ดีกว่า

กระไดตรง และกระไดที่มีชานพัก
กฏทั่วไปคือ บันไดที่มีชานพักดีกว่าบันไดตรง เพราะแรงงานจะไหลอย่างวกเวียนกว่า และมีพื้นที่สำหรับสะสมแรงงานก่อนที่มันจะเคลื่อนสู่ชั้นถัดไป

กระไดทอดลงสู่ห้อง
กระไดไม่ควรทอดลงสู่ห้องใดๆ โดยตรง เว้นแต่ห้องที่ใช้เป็นคลังเก็บของ เมื่อกระได โดยเฉพาะบันไดชันที่ทอดขึ้น หรือลงสู่ห้อง แรงงานจะไหลอย่างรวดเร็วเข้าห้อง เป็นที่มาของปัญหาสุขภาพ และความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นควรสร้างชานพักกระไดเสมอ เพื่อให้แรงงานมีสถานที่สะสมและพักตัวก่อนเข้าไปในห้อง

กระไดที่นำไปสู่ห้องนอนใหญ่
สิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบันไดซึ่งจะนำไปสู่ห้องนอนคือ ต้องมีชานพัก ถ้ามีชานพักจะเกิดช่วยให้แรงงานสะสมและพักตัวก่อนเข้าสู่ห้องนอนใหญ่

Please visit เกร็ดความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเกี่ยวกับ “บันได” for related post.